Κουρλαμπάς Χρ. Θεόδωρος ΕΠΕ

Παγωτομηχανη

http://www.youtube.com/watch?v=FWgpjBk-PbM