Κουρλαμπάς Χρ. Θεόδωρος ΕΠΕ

Προϊοντα / Φουρνοι / Κυκλοθερμικοι / Electrolux

electrolux

Μοd. XF090

Χωρητικότητα: 10 θέσεων για GN 2/1 ή 8 λαμαρινών 50Χ70
Εξοπλισμός: Διαθέτει μηχανισμό υγρασίας και συνοδεύεται
με σχάρες για 8 και 5 λαμαρίνες, ενώ διατίθεται
ηλεκτρικός ή αερίου.
Διάκενο ανάμεσα στις λαμαρίνες: 10 εκ. για 5 λαμαρίνες,
8 εκ. για 8 λαμαρίνες.
Ισχύς: 24kw ηλεκτρικός, 22kcal αερίου
Τάση: 380V
Εξωτερικές διαστάσεις: 90Χ120Χ100 εκ.
Εσωτερικές διαστάσεις: 60Χ90Χ70 εκ.
Βάρος: 300kg
Λοιπές παρατηρήσεις: Σαν επιπλέον εξοπλισμός διατίθεται
και στόφα ΙΝΟΧ με ξεχωριστή ρύθμιση της υγρασίας
και της θερμοκρασίας.